Συγγραφικό έργο

Ευρετήριο Άρθρου

 • Σαφής

ΣΥΝ: ξεκάθαρος, ολοφάνερος, διαυγής, κατανοητός, απλός, συγκεκριμένος

ΑΝΤ: ασαφής, μπερδεμένος, δυσνόητος, αόρατος, αφανής, αβέβαιος

 

 • Σηκώνω

ΣΥΝ: ανεγείρω, ορθώνω, υψώνω, παίρνω, μεταφέρω

ΑΝΤ: κατεδαφίζω, γκρεμίζω, χαμηλώνω, κατεβάζω, αφήνω, παρατάω

 • Σκοπός

ΣΥΝ: στόχος, πρόθεση, βλέψη, επιδίωξη, σχέδιο, κίνητρο, τέλος, νόημα, μελωδία, ρυθμός, τραγούδι, φρουρός, φύλακας

 • Σκωπτικός

ΣΥΝ:κοροϊδευτικός,περιπαικτικός,εμπαικτικός,χλευαστικός,ειρωνικός,σαρκαστικός

ΑΝΤ: σοβαρός, σοβαροφανής, αυστηρός

 • Σοβαρός

ΣΥΝ: υπεύθυνος, αυστηρός, σπουδαίος, καθοριστικός, επιβλητικός

ΑΝΤ: γελοίος, ελαφρός, εκδηλωτικός, διαχυτικός, επιπόλαιος, ασήμαντος

 • Σπάνιος

ΣΥΝ: δυσεύρετος, αραιός, σποραδικός, εκλεκτός, εξαιρετικός

ΑΝΤ: συνηθισμένος, διαδεδομένος, συχνός, επικίνδυνος

 • Σπουδαίος

ΣΥΝ: σημαντικός, κορυφαίος, ουσιώδης, ενδιαφέρων, κρίσιμος

ΑΝΤ: ασήμαντος, υποδεέστερος, καταφρονητέος, επουσιώδης, αδιάφορος

 • Σταθερός

ΣΥΝ: ακλόνητος, ασάλευτος, ακίνητος, συνεχής, πιστός, συνεπής, σίγουρος

ΑΝΤ: ασταθής, κινητός, μεταβλητός, άστατος, ρευστός, επικίνδυνος

 • Στερώ

ΣΥΝ: αφαιρώ, αρπάζω, λεηλατώ, χάνω, υποφέρω

ΑΝΤ: προσφέρω, παρέχω, εξασφαλίζω, χορηγώ, διαθέτω, δίνω, προμηθεύω

 • Στρέφω

ΣΥΝ: γυρίζω, μετακινώ, κατευθύνω, προσανατολίζω, ασχολούμαι

ΑΝΤ: ακινητοποιώ, σταθεροποιώ, ισιώνω, επαναφέρω, διατηρώ, επιμένω

 • Συγκροτώ

ΣΥΝ: αποτελώ, συνθέτω, δημιουργώ, οργανώνω, σχηματίζω, συνιστώ

ΑΝΤ: κατακερματίζω, διαλύω, κομματιάζω, σκορπίζω, αποσυνθέτω

 • Σύγχρονος

ΣΥΝ: παράλληλος, συγκαιρινός, τωρινός, υπάρχων, προοδευτικός
ΑΝΤ
: ετερόχρονος, περασμένος, μελλοντικός, καθυστερημένος, οπισθοδρομικός

 • Συμβάλλω

ΣΥΝ: συνεισφέρω, προωθώ, επιδρώ, συμπράττω, συνεργάζομαι

ΑΝΤ: βλάπτω, καταστρέφω, αδρανώ, αποκλίνω, χωρίζομαι, αποχωρώ

 • Σύμμαχος

ΣΥΝ: συμπολεμιστής, συμμαχητής, σύντροφος, συναγωνιστής, φίλος, αρωγός

ΑΝΤ: εχθρός, αντίμαχος, αντίθετος, ενάντιος, αντίπαλος, ανταγωνιστής

 • Συνδυάζω

ΣΥΝ: ταιριάζω, εναρμονίζω, συνδέω, συσχετίζω
ΑΝΤ
: διαχωρίζω, αντιθέτω, αποσυνδέω, αποσπώ, απεξαρτώ

 • Συνεισφέρω

ΣΥΝ: προσφέρω, συνδράμω, συντελώ, συμβάλλω, βοηθώ, ενισχύω

ΑΝΤ: αφαιρώ, αποσπώ, απέχω, αδρανώ, βλάπτω, υπονομεύω, εμποδίζω

 • Συνύπαρξη

ΣΥΝ: συνεύρεση, συνάντηση, συμβίωση, συγκατοίκηση

ΑΝΤ: διαχωρισμός, απομόνωση, αποκλεισμός, αποκοπή, αποξένωση, διχασμός

 • Ταιριάζω

ΣΥΝ: συνδυάζω, εναρμονίζω/[στο γ’ εν .] αρμόζει, πρέπει, ανταποκρίνεται

ΑΝΤ: διαφοροποιώ, διαφέρω, αντιτίθεμαι

 • Τάσσω

ΣΥΝ: ορίζω, θέτω, βάζω, τοποθετώ

 • Ταυτίζω

ΣΥΝ: εξισώνω, συγχέω, πιστοποιώ, συνδέω, συμφωνώ, συμπίπτω

ΑΝΤ: διαφοροποιώ, διακρίνω, ξεχωρίζω, πρωτοτυπώ, διαφωνώ

 • Τείνω

ΣΥΝ: στοχεύω, αποβλέπω, αποσκοπώ, κλίνω, γέρνω, πλησιάζω, φθάνω

ΑΝΤ: απομακρύνομαι, ξεμακραίνω, αποφεύγω, αρνούμαι, απορρίπτω

 • Τέλειος

ΣΥΝ: άψογος, ιδανικός, πλήρης, απόλυτος, ολοκληρωτικός, αλάνθαστος, άρτιος

ΑΝΤ: ατελής, προβληματικός, εσφαλμένος, ελαττωματικός, ελλιπής, λειψός

 • Τελώ

ΣΥΝ: πραγματοποιώ, διεξάγω, διενεργώ, διαπράττω, κάνω

 • Τερατώδης

ΣΥΝ: τερατόμορφος, τεράστιος, φρικτός, αισχρός, ελεεινός, άθλιος, απαίσιος

ΑΝΤ: όμορφος, ευχάριστος, ελκυστικός, εξαίσιος, συνηθισμένος, φυσιολογικός

 • Τερπνός

ΣΥΝ: ευχάριστος, χαρμόσυνος, χαροποιός, γλυκός, διασκεδαστικός

ΑΝΤ: δυσάρεστος, θλιβερός, λυπητερός, οδυνηρός, πικρός, απαίσιος, απεχθής

 • Τηρώ

ΣΥΝ: κρατώ, διασώζω, διαφυλάσσω, πραγματοποιώ, εκπληρώνω, εφαρμόζω

ΑΝΤ: εγκαταλείπω, απαρνούμαι, παραμελώ, αθετώ, παραβαίνω, καταπατώ

 • Τιθασεύω

ΣΥΝ: εξημερώνω, δαμάζω, ημερεύω, υποτάσσω

ΑΝΤ: εξαγριώνω, αποθηριώνω, αγριεύω, ελευθερώνω, χειραφετώ, αφήνω ανεξέλεγκτο

 • Τιμή

ΣΥΝ: υπόληψη, όνομα, κύρος, φήμη, σεβασμός, εκτίμηση, διάκριση, αξία

ΑΝΤ: ατιμία, ανυποληψία, διασυρμός, ταπείνωση, προσβολή, ασέβεια, διαφθορά

 • Τομή

ΣΥΝ: κόψιμο, παρέμβαση, μεταρρύθμιση, εμβάθυνση, παύση

 • Τοποθετώ

ΣΥΝ: βάζω, εντάσσω, ορίζω, θεωρώ, επενδύω, κάθομαι, μιλάω

ΑΝΤ: βγάζω, παίρνω, αποσπώ, τραβάω, αποπέμπω

 • Τραχύς

ΣΥΝ: σκληρός, άγριος, κοπιαστικός, βαρύς, βίαιος, στρυφνός, δυσχερής

ΑΝΤ: ομαλός, απαλός, ξεκούραστος, ήπιος, ευγενικός, ήρεμος, εύκολος

 • Υπαινίσσομαι

ΣΥΝ: υπονοώ, υποδηλώνω

ΑΝΤ: επισημαίνω, υπογραμμίζω, προβάλλω, τονίζω

 • Υπερβαίνω

ΣΥΝ: περνώ, υπερπηδώ, παρακάμπτω, προχωρώ, παραβιάζω

ΑΝΤ: προσκρούω, σκοντάφτω, υστερώ, μειονεκτώ, υπολείπομαι, καθυστερώ

 • Υπερβάλλω

ΣΥΝ: μεγαλοποιώ, δραματοποιώ, τραγικοποιώ, παραμορφώνω

ΑΝΤ: ακριβολογώ, κυριολεκτώ

 • Υπεροχή

ΣΥΝ: ανωτερότητα, υπερτέρηση, πλεονέκτημα, ηγεμονία, κυριαρχία

ΑΝΤ:κατωτερότητα,μειονεκτικότητα,μειονέκτημα,υστέρηση,αδυναμία,ατέλεια,ανεπάρκεια

 • Υπόβαθρο

ΣΥΝ: υποστήριγμα, θεμέλιο, υποδομή, βάση, θεμελίωση

ΑΝΤ: κορυφή, υπερδομή, αποτέλεσμα

 • Υποβάλλω

ΣΥΝ: καταθέτω, παρουσιάζω, επιβάλλω

ΑΝΤ: αποσύρω, ανακαλώ, αποκρύπτω

 • Υποβιβάζω

ΣΥΝ: μειώνω, υποτιμώ, εξευτελίζω, προσβάλλω, ταπεινώνω

ΑΝΤ: προβιβάζω, προάγω, ανυψώνω, αναβαθμίζω, σέβομαι, τιμώ, εγκωμιάζω

 • Υποθάλπω

ΣΥΝ:συντηρώ,τρέφω,σιτίζω,φιλοξενώ,στεγάζω,κρύβω,προστατεύω,καλύπτω,προφυλάσσω,υποστηρίζω,υποκινώ,υποδαυλίζω,αναμοχλεύω
ΑΝ:προδίδω,παραδίδω,αποτρέπω,αντιτίθεμαι,κατακρίνω,εξαλείφω,ξεριζώνω,αποδυναμώνω

 • Υπόθεση

ΣΥΝ:εικασία,πιθανολογία,θεωρία,θέμα,ζήτημα,κατάσταση,εργασία,ασχολία

ΑΝΤ: βεβαιότητα, πραγματικότητα

 • Υπολείπομαι

ΣΥΝ: εναπομένω, υστερώ, μειονεκτώ

ΑΝΤ: συμπληρώνομαι, περισσεύω, υπερβαίνω, υπερέχω

 • Υπολογίζω

ΣΥΝ: λογαριάζω, βασίζομαι, κατατάσσω, προβλέπω, πιθανολογώ, εικάζω

ΑΝΤ: απορρίπτω, υποτιμώ, περιφρονώ, διαγράφω, σβήνω

 • Υποστηρίζω

ΣΥΝ: τεκμηριώνω, διατυπώνω, βοηθώ, ενισχύω

ΑΝΤ: υποθέτω, αμφισβητώ, αντιτίθεμαι

 • Υποχρεώνω

ΣΥΝ: αναγκάζω, ζορίζω, δεσμεύω, επιτάσσω, υπαγορεύω

ΑΝΤ: ζητώ, παρακαλώ, ικετεύω, προτείνω, απογοητεύω, προσβάλλω

 • Ύφεση

ΣΥΝ: εξασθένηση, υποχώρηση, αποφόρτιση, εκτόνωση, συρρίκνωση

ΑΝΤ: έξαρση, ένταση, αύξηση, ενδυνάμωση, τόνωση, όξυνση

 • Φαιδρός

ΣΥΝ:χαρούμενος,εύθυμος,χαρωπός,πρόσχαρος,αστείος,γελαστός,αστραφτερός,κεφάτος,ευτράπελος,διασκεδαστικός,καταγέλαστος,ανεκδιήγητος

ΑΝΤ:θλιμμένος,λυπημένος,τραγικός,σοβαρός,αξιοπρεπής,σεβαστός,κατηφής,κατσουφιασμένος,κακόκεφος,δύσθυμος,σπαρακτικός,δυσάρεστος,καταθλιπτικός,ευυπόληπτος

 • Φαίνομαι

ΣΥΝ: διακρίνομαι, εμφανίζομαι, μοιάζω, καταδεικνύομαι, φανερώνομαι, ωςαπρόσωπο: θεωρείται, εικάζεται, δείχνει, εκλαμβάνεται

ΑΝΤ: απουσιάζω, εξαφανίζομαι, χάνομαι, διαψεύδω, κρύβομαι

 • Φάλτσο

ΣΥΝ: λάθος, σφάλμα, γκάφα, αστοχία

ΑΝΤ: αρμονία, ευστοχία, ορθή επιλογή, ευφυής κίνηση

 • Φαντασιόπληκτος

ΣΥΝ: φαντασιοκόπος, ευφάνταστος, τερατολόγος, ονειροπόλος, ρεμβώδης

ΑΝ:προσγειωμένος,πραγματιστής,φιλαλήθης,αληθομανής,αφαντασίωτος,θετικός,ρεαλιστής

 • Φαύλος

ΣΥΝ: ανήθικος, κακός, κακοήθης, άτιμος, δόλιος, διεφθαρμένος, ποταπός, βρόμικος, ανυπόληπτος, διαπλεκόμενος

ΑΝΤ: ηθικός, τίμιος, ακέραιος, ενάρετος, αξιόλογος, αδέκαστος, έντιμος, καλός, καθαρός, αγνός, χρηστός, ευυπόληπτος, υποδειγματικός, αξιέπαινος

 • Φείδομαι

ΣΥΝ: τσιγκουνεύομαι, λυπάμαι, υπολογίζω, προστατεύω, συντηρώ

ΑΝΤ: δαπανώ, σκορπάω, ξοδεύω, περιφρονώ, αδιαφορώ

 • Φθείρω

ΣΥΝ: καταστρέφω, βλάπτω, χαλάω, αποφορτίζομαι (ως μεσοπαθητικό)

ΑΝΤ: συντηρώ, προστατεύω, εξασφαλίζω, ευεργετώ, συμμορφώνω

 • Φθίνω

ΣΥΝ: ατονώ, εξασθενώ, εξαντλούμαι, λιγοστεύω

ΑΝΤ: ενδυναμώνομαι, τονώνομαι, ισχυροποιούμαι

 • Φιλόδοξος

ΣΥΝ:δοξομανής,μεγαλομανής,αρχομανής,κενόδοξος,ματαιόφρων,μεγαλεπήβολος

Α:σεμνός,ταπεινός,ταπεινόφρων,μετρημένος,συνηθισμένος,δειλός,κακομοίρης,δουλοπρεπής

 • Φλεγματικός

ΣΥΝ:ψύχραιμος,ήρεμος,συγκεντρωμένος,συγκρατημένος,απαθής,ατάραχος,ασυγκίνητος

ΑΝΤ:νευρικός,θερμόαιμος,ευέξαπτος,παρορμητικός,συναισθηματικός,παράφορος

 • Φόβητρο

ΣΥΝ: εκφοβιστική παρουσία, απειλή, φάσμα

ΑΝΤ: υπόσχεση, τάξιμο, διαβεβαίωση, δέλεαρ, επαγγελία, καλόπιασμα, ενθάρρυνση, δελεαστική πρόταση

 • Φόβος

ΣΥΝ: δέος, τρόμος, ξάφνιασμα, αγωνία, ανασφάλεια

ΑΝΤ: γαλήνη, ηρεμία, θάρρος, τόλμη, σιγουριά, αυτοπεποίθηση, ασφάλεια

 • Φρενίτιδα

ΣΥΝ: ασυγκράτητος ενθουσιασμός, παραλήρημα, ντελίριο, υστερία, αλλοφροσύνη

ΑΝΤ: ηρεμία, ψυχραιμία, νηφαλιότητα, απάθεια, αδιαφορία, νιρβάνα

 • Φροντίδα

ΣΥΝ: μέριμνα, περιποίηση, ενδιαφέρον, επιμέλεια, ευθύνη

ΑΝΤ: αδιαφορία, αμέλεια, παραμέληση, ανεμελιά, ηρεμία, άρνηση

 • Φυγομαχία

ΣΥΝ: λιποταξία, λιποψυχία, δειλία, λιγοψύχισμα, ριψασπιδισμός, ευθυνοφοβία, ατιμωτική φυγή, αναξιοπρεπής υποχώρηση

ΑΝΤ: γενναιότητα, σθένος, τόλμη, παλικαριά, αξιοπρέπεια, μαχητικότητα, υπευθυνότητα

 • Χαλεπός

ΣΥΝ: δύσκολος, δυσχερής, κουραστικός, επίπονος, επίμοχθος, κοπιώδης, κοπιαστικός, σκληρός, τραχύς, δυσάρεστος, αλγεινός, επίφοβος, επικίνδυνος

ΑΝΤ: εύκολος, ξεκούραστος, άνετος, βολικός, ευχάριστος, απολαυστικός, ευτυχισμένος, ξένοιαστος, ανέμελος, ασφαλής

 • Χαλιναγωγώ

ΣΥΝ:περιορίζω,συγκρατώ,ανακόπτω,καταστέλλω,ελέγχω,πειθαρχώ,καθοδηγώ

ΑΝΤ: απελευθερώνω, λύνω, εξαπολύω

 • Χαλκεύω

ΣΥΝ: σφυρηλατώ, διαμορφώνω, επινοώ, κατασκευάζω, οργανώνω

 • Χαοτικός

ΣΥΝ: αβυσσαλέος, χαώδης, τεράστιος, ακάλυπτος

ΑΝΤ: μικρός, περιορισμένος, αρμονικός, συγκροτημένος, τακτοποιημένος, οργανωμένος

 • Χαριστικός

ΣΥΝ: μεροληπτικός, ευνοιοκρατικός, προνομιακός, ευνοϊκός

ΑΝΤ: δίκαιος, αμερόληπτος, αντικειμενικός, ισότιμος, δημοκρατικός

 • Χειραγωγώ

ΣΥΝ: ελέγχω, εξουσιάζω, επιβάλλομαι, νουθετώ, κατευθύνω, προσανατολίζω

ΑΝΤ: χειραφετώ, απελευθερώνω, παραπλανώ, εκτρέπω, παραμελώ, εγκαταλείπω

 • Χιμαιρικός

ΣΥΝ: φανταστικός, πλασματικός, νοητός, ψεύτικος, ανύπαρκτος, απραγματοποίητος, εξωπραγματικός

ΑΝΤ:πραγματικός,αληθιονός,υπαρκτός,ρεαλιστικός,εφικτός,πραγματοποιήσιμος

 • Χορηγώ

ΣΥΝ: δίνω, παρέχω, προσφέρω, δωρίζω, χαρίζω, εκδίδω, προμηθεύω, διαθέτω, εξασφαλίζω, τροφοδοτώ, απονέμω, καταβάλλω

ΑΝΤ: παίρνω, αφαιρώ, αρπάζω, επιβαρύνω, ανακαλώ, στερώ, κρατώ

 • Χρηστός

ΣΥΝ: ηθικός, καλός, αγαθός, δίκαιος, σωστός, ενάρετος, έντιμος, ακέραιος, ανεπίληπτος
ΑΝΤ: φαύλος, ανήθικος, κακός, ανέντιμος, διεφθαρμένος

 • Χωρίζω

ΣΥΝ: τραβώ, βγάζω, αποσπώ, διακρίνω, αποχωρίζω, απομονώνω, απομακρύνω

ΑΝΤ: ενώνω, ανακατεύω, συνδέω, συνάπτω, ταυτίζω, ενσωματώνω, συνθέτω

 • Ψεγάδι

ΣΥΝ:ελάττωμα, μειονέκτημα, ατέλεια, έλλειψη, κουσούρι, σφάλμα, αδυναμία

ΑΝΤ: πλεονέκτημα, προσόν, αρετή, χάρισμα, προτέρημα

 • Ψευδεπίγραφος

ΣΥΝ:νόθος,αναυθεντικός,ψευδώνυμος,σφετεριστής,εικονικός,πλαστός,ανύπαρκτος

ΑΝΤ: πραγματικός, αυθεντικός, γνήσιος

 • Ψυχοφθόρος

ΣΥΝ: ψυχικά εξαντλητικός/εξουθενωτικός, αγχογόνος, εκνευριστικός, δυσάρεστος, εξαχρειωτικός

ΑΝΤ: ψυχωφελής, ψυχοσωτήριος, ηθικοπλαστικός

 • Ψυχωμένος

ΣΥ:αντρειωμένος,γενναίος,σθεναρός,ατρόμητος,θαρραλέος,ακατάβλητος,μαχητικός,ηρωικός

ΑΝΤ: δειλός, λιπόψυχος, φοβητσιάρης, άτολμος, αδύναμος, φυγόμαχος, ασθενικός

 • Ώθηση

ΣΥΝ: προτροπή, παρακίνηση, ενθάρρυνση, επιτάχυνση, προώθηση

ΑΝΤ: απομάκρυνση, αποκοπή, αναχαίτιση, ανακοπή, παρακώλυση

 • Ώσμωση

ΣΥΝ:διαπίδυση,αλληλοδιείσδυση,αλληλοδιάχυση,επικοινωνία,ανταλλαγή

ΑΝΤ: στεγανοποίηση, αποξένωση, αποστασιοποίηση

 

 • Ωφελώ

ΣΥΝ: βοηθώ, ευεργετώ, προσφέρω, εξυπηρετώ, χρησιμεύω

ΑΝΤ: βλάπτω, ζημιώνω, χάνω, στερούμαι

 • Ωχρός

ΣΥΝ:χλωμός,αμυδρός,αχνός,θαμπός,αδύναμος,άτονος,σβησμένος,καταπτοημένος

ΑΝΤ: ροδαλός, ζωηρός, ισχυρός, ακμαίος, υγιής, θαλερός

 

«Στον Μικρό μου Επαναστάτη και στο Όνειρό Μας»

Δείτε Επίσης...

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

Σύνολο2741777

Συνδεδεμένοι τώρα

9
Επισκέπτες

21 Ιουνίου 2024