Προβαλλόμενο Έντυπο

- Από τον Ιανουάριο του 2010 υπηρετεί και πάλι την παιδεία στο «Πρότυπο Κέντρο Φιλολογικών Μαθημάτων»:
   -Η υψηλή και σύγχρονη αισθητική του χώρου
   -Ο άρτιος εξοπλισμός του
   -Η τήρηση των αυστηρότερων προδιαγραφών υψίστης ασφάλειας των μαθητών σε συνδυασμό με:
   -την απόλυτα προσωπική διδασκαλία των μαθημάτων
   -τον προγραμματισμό και τη μεθοδικότητα
   -τη συνέπεια και το σεβασμό
   -την επιτυχή πρόβλεψη θεμάτων Γενικών Εξετάσεων, θεμελιώνουν μια ουσιαστική φροντιστηριακή παιδεία και οδηγούν τους μαθητές της στην κατάκτηση σχολών της προτίμησής τους.