Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης της φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Επικοινωνίας

Με την αποδοχή των όρων χρήσης δηλώνω ρητά και υπεύθυνα ότι επιτρέπω στο Πρότυπο Κέντρο Φιλολογικών Μαθημάτων - Ρένας Κουτροζή την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία θα συμπληρώσω στη φόρμα και όσα επιπλέον προσωπικά δεδομένα παρέχω προφορικά ή γραπτά στο Πρότυπο Κέντρο Φιλολογικών Μαθημάτων - Ρένας Κουτροζή.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνει για την ενημέρωση μου για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχουν το Πρότυπο Κέντρο Φιλολογικών Μαθημάτων - Ρένας Κουτροζή.

Αποδέκτες των παραπάνω προσωπικών δεδομένων είναι η κα Ρένα Κουτροζή. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα τήρησης και επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων θα είναι το διάστημα που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί η ενημέρωσή μου και το μέγιστο διάστημα, για όσο υφίσταται η εταιρεία.

Δηλώνω, επίσης, ότι γνωρίζω ότι με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, έχω το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των προσωπικών μας δεδομένων καθώς και το δικαίωμα αντικρούσεως της επεξεργασίας τους. Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορώ να τα ασκήσω υποβάλλοντας αίτηση στο email: info@koutrozi.gr ή στη διεύθυνση: Πανόρμου και Βατοπεδίου 11 (1η παράλληλος στη Λ. Αλεξάνδρας), Αμπελόκηποι Αττικής ΤΚ: 11523.

Η κα Ρένα Κουτροζή, ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι αξιόπιστη, ακριβής και πλήρης για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω. Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται έγχαρτα ή ηλεκτρονικά/ψηφιακά για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα ενημέρωση, πλην των περιπτώσεων όπου απαιτείται ή επιτρέπεται η τήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει την νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του προσώπου γίνονται σεβαστές και δεν καταπατώνται.